Maldives Meteorological Service

Male
26°C
slight rain
Provide accurate, timely and reliable meteorological information to minimize the impact
on life and property while supporting sustainable socio-economic development of the Maldives
alerticonHeavy rain & thunderstorms with gusts of 45 mph expected. click for more information
ALERT WHITE
INFORMATION:
Heavy rain & thunderstorms with gusts of 45 mph expected.
Area: Between Noonu & Thaa Atoll.
Period:
27/0530 - 27/1130 hrs.
ISSUED:
0515 hrs 27 August 2016.
-MetService-


 • Male
  26°C
  slight rain
  Male loading
 • Hanimadhoo
  25°C
  moderate shower
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  27°C
  fine
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  27°C
  partly cloudy
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  27°C
  fine
  Gan loading
26°C
 • 202.7cm
  High1
 • 09:09hrs
  High1 Time
 • 190.7cm
  High2
 • 19:47hrs
  High2 Time
 • 159.5cm
  Low1
 • 00:42hrs
  Low1 Time
 • 185.0cm
  Low2
 • 15:08hrs
  Low2 Time
 • 06:00
  Sunrise
 • 18:16
  Sunset
 • 00:26
  Moonrise
 • 13:05
  Moonset
 • 94%
  Humidity
 • 26°C
  Temperature
 • slight rain
  Condition
 • 1.9 mm
  Rainfall
 • W 17 mph
  Wind
 • 8:30
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Sun, 28 August
  heavy rain
  wind : wnw 19 mph
  sea : rough
 • Mon, 29 August
  heavy rain
  wind : w 20 mph
  sea : rough
 • Tue, 30 August
  modrate rain
  wind : wsw 20 mph
  sea : rough
Realtime Tide Data
*The graph displays realtime unprocessed tide data.
Moonphase
 • moonphase
  Thu, 01 September
 • moonphase
  Fri, 09 September
 • moonphase
  Fri, 16 September
 • moonphase
  Thu, 25 August
NEWS BULLETIN
Thu, 04 August
އައްސޭރިފަށުގައިވާ ބިންތިރި ހިސާބުތަކަށް ސުނާމީއާއި އުދައެރުން އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 09 July
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ބާރުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮަތް 5 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 02 July
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), mandated for capacity building of its Member States and Collaborating Countries, convened its 8th Council Meeting in Bangkok, Thailand on 1-2 July 2016. The 8th RIMES Council...read more
IN PICTURES
 • Students of Rahendhi School visited Maldives Meteorological Service on 10 Aug 2016
 • Students of Jamaluddin School visited Maldives Meteorological Service on 09 Aug 2016
 • Maldives Meteorological Service conducted a public awareness program in B. Maalhos.