Maldives Meteorological Service

Male
29°C
partly cloudy
Provide accurate, timely and reliable meteorological information to minimize the impact
on life and property while supporting sustainable socio-economic development of the Maldives
 • Male
  29°C
  partly cloudy
  Male loading
 • Hanimadhoo
  28°C
  cloudy
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  31°C
  fine
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  30°C
  fine
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  30°C
  fine
  Gan loading
29°C
 • 223.7cm
  High1
 • 16:15hrs
  High1 Time
 • 215.5cm
  High2
 • 04:14hrs
  High2 Time
 • 154.4cm
  Low1
 • 22:39hrs
  Low1 Time
 • 164.5cm
  Low2
 • 10:02hrs
  Low2 Time
 • 06:02
  Sunrise
 • 18:24
  Sunset
 • 22:57
  Moonrise
 • 10:33
  Moonset
 • 72%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • partly cloudy
  Condition
 • 12.3 mm
  Rainfall
 • NW 15 mph
  Wind
 • 4:48
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Thu, 28 July
  thundershower
  wind : WNW 15 mph
  sea : moderate
 • Fri, 29 July
  moderate shower
  wind : WNW 08 mph
  sea : slight
 • Sat, 30 July
  slight shower
  wind : W 07 mph
  sea : slight
Realtime Tide Data
*The graph displays realtime unprocessed tide data.
Moonphase
 • moonphase
  Thu, 07 April
 • moonphase
  Thu, 14 April
 • moonphase
  Fri, 22 April
 • moonphase
  Thu, 31 March
NEWS BULLETIN
Thu, 21 July
މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާގަޑިތަކުގައި އެއީ މިއަދު 11:30 އާއި 17:30 _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 09 July
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ބާރުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮަތް 5 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Sat, 02 July
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), mandated for capacity building of its Member States and Collaborating Countries, convened its 8th Council Meeting in Bangkok, Thailand on 1-2 July 2016. The 8th RIMES Council...read more
IN PICTURES
 • Students of Hiriya School visiting Maldives Meteorological Service (24 July 2016)
 • Certificate issued to the participants of the Competency Assessment Training Program.
 • Mr. Abdullahi Majeed, Minister of State for Environment and Energy meets Mr. Geofrid E. Chikojo, Quality Management System, Competency Assessment expert.
 • Competency Assessment Training stared at MMS with an expert from Tanzania
 • The Fifth National Monsoon Forum was held in June 2, 2016