Maldives Meteorological Service

Male
30°C
hazy
 • Male
  30°C
  hazy
  Male loading
 • Hanimadhoo
  31°C
  hazy
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  29°C
  hazy
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  26°C
  cloudy
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  24°C
  slight rain
  Gan loading
30°C
 • 46.4cm
  High1
 • 09:35hrs
  High1 Time
 • 0.0cm
  High2
 • 00:00hrs
  High2 Time
 • 33.5cm
  Low1
 • 05:12hrs
  Low1 Time
 • -4.6cm
  Low2
 • 16:37hrs
  Low2 Time
 • 06:17
  Sunrise
 • 18:17
  Sunset
 • 15:26
  Moonrise
 • 03:08
  Moonset
 • 63%
  Humidity
 • 30°C
  Temperature
 • hazy
  Condition
 • NIL
  Rainfall
 • ENE 16 mph
  Wind
 • 9:12
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Sat, 19 January
  fine
  wind : ne 16 mph
  sea : rough
 • Sun, 20 January
  fine
  wind : ne 15 mph
  sea : moderate
 • Mon, 21 January
  fine
  wind : NE 14 mph
  sea : moderate
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 06 January
 • moonphase
  Mon, 14 January
 • moonphase
  Mon, 21 January
 • moonphase
  Mon, 28 January
NEWS BULLETIN
Mon, 07 January
މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންނަށް ދޭހަވާނޭ ހެން މޫސުމާ ބެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ޚަބަރުތައް ތައްޔާރު ކުޅައުމުގައި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ލަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރަން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ވެރީންނާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.                     ...read more
Wed, 26 December
Climate consensus outlook for December 2018, January 2019 & February 2019 over Maldives According to consensus outlook, atolls south of Laamu atoll are likely to receive below normal rainfall while the rest of Maldives most likely to receive...read more
Thu, 18 October
Maldives Meteorological Service (MMS) Technicians are currently undergoing AWS and Network training in Bologna, Italy by CAE, under the project “Enhancing weather and climate monitoring and data management capacity of MMS for reducing vulnerabilities of...read more
IN PICTURES
 • Minister Dr.Hussain Rasheed Hassan visiting MMS.
 • Gan Meteorological Office staff are participating in an intense 5 day program on computer programing and basics of computer coding.
 • PR of Maldives with WMO SM Majeed meeting SG WMO, Petteri Taalas in Geneva, on 13 Jul 2018. Discussed enhancing capacity building and technical capacity of MMS. Ambassador H.E Dr. Hala Hameed also participated in the Friday meeting.
 • Ongoing installation of Automatic Weather Station (AWS) in K.Dhiffushi.
 • World Meteorological Day 2018 TV Talk-show