Maldives Meteorological Service

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކުރާގޮތް

(މިއަދު ހެނދުނު 10:00އިން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00އަށް )

  

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރު ފޯރިނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން އާއްމުގޮތެއްގައި ރަގަނޅުވާނެ.

 

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން އަދި އެހެންހިސާބުތަކަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް މަޑުވާނެ

 

ރާޅުގެ އުސްމިން: 1–- 3 ފޫޓު.

 

 

11 ޞަފަރު 1442

28 ސެޕްޓެންބަރު 2020