Maldives Meteorological Service

Male
29°C
cloudy
alerticonOrange Warning and Yellow Alert in effect.click for more information

ALERT ORANGE

WARNING:

Strong winds of 34 - 40 mph with gusts of 60 mph and very rough seas expected.

Area: From Haa Alifu Atoll to Lhaviyani Atoll.

Period: 1530 hrs – 1830 hrs

ISSUED: 1515 hrs 13 May 2021.

-MetService-ALERT YELLOW

Advisory:

Strong winds of 25 - 30 mph and gust winds of 50 mph with rough seas expected.

Area: From Kaafu Atoll to Thaa Atoll.

PERIOD:1600 hrs – 1830 hrs

ISSUED:1545 hrs 13 May 2021

-MetService


 • Male
  29°C
  cloudy
  Male loading
 • Hanimadhoo
  27°C
  slight shower
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  30°C
  partly cloudy
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  29°C
  partly cloudy
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  29°C
  cloudy
  Gan loading
29°C
 • 2.7 ft
  High1
 • 14:15hrs
  High1 Time
 • 2.0 ft
  High2
 • 01:19hrs
  High2 Time
 • -0.4 ft
  Low1
 • 07:28hrs
  Low1 Time
 • 0.5 ft
  Low2
 • 20:15hrs
  Low2 Time
 • 05:52
  Sunrise
 • 18:13
  Sunset
 • 06:54
  Moonrise
 • 19:31
  Moonset
 • 81%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • cloudy
  Condition
 • 47.8 mm
  Rainfall
 • W 25 mph
  Wind
 • 0:0
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Fri, 14 May
  modrate rain
  wind : SW 22 mph
  sea : rough
 • Sat, 15 May
  modrate rain
  wind : SW 24 mph
  sea : rough
 • Sun, 16 May
  slight shower
  wind : SW 18 mph
  sea : moderate
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 15 November
 • moonphase
  Sun, 22 November
 • moonphase
  Sat, 31 October
 • moonphase
  Sun, 08 November
NEWS BULLETIN
Thu, 01 April
މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭވަރަށް...read more
Sun, 21 March
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 01 March
މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް...read more
IN PICTURES
 • World Meteorological Day, 23 Mar 2021. " The Ocean, Our Climate and Weather "
 • Highlights of World Meteorological Day Celebration at Maldives Meteorological Service
 • The Ambassador of Japan to the Maldives and UNDP Resident Representative to the Maldives visited MMS along with Minister of Environment Dr. Hussain Rasheed Hassan
 • ISO Certificate and Internal Auditor Certificate awarding
 • General staff meeting