Maldives Meteorological Service

Male
30°C
fine
alerticonHeavy rain and Thunderstorms expectedclick for more information

ALERT WHITE

INFORMATION:

Heavy rain and thunderstorms expected.

Area: From Lhaviyani Atoll to Meemu Atoll.

PERIOD:0230 hrs – 0800 hrs

ISSUED:0215 hrs 18 April 2021

-MetService-


 • Male
  30°C
  fine
  Male loading
 • Hanimadhoo
  29°C
  partly cloudy
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  28°C
  fine
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  28°C
  fine
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  28°C
  fine
  Gan loading
30°C
 • 1.9 ft
  High1
 • 03:08hrs
  High1 Time
 • 2.1 ft
  High2
 • 16:25hrs
  High2 Time
 • 0.0 ft
  Low1
 • 09:34hrs
  Low1 Time
 • 1.0 ft
  Low2
 • 22:20hrs
  Low2 Time
 • 05:58
  Sunrise
 • 18:14
  Sunset
 • 09:44
  Moonrise
 • 22:25
  Moonset
 • 72%
  Humidity
 • 30°C
  Temperature
 • fine
  Condition
 • 4.0 mm
  Rainfall
 • S 07 mph
  Wind
 • 7:0
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Mon, 19 April
  thundershower
  wind : ssw 08 mph
  sea : slight
 • Tue, 20 April
  thundershower
  wind : sw 09 mph
  sea : slight
 • Wed, 21 April
  modrate rain
  wind : wsw 08 mph
  sea : slight
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 15 November
 • moonphase
  Sun, 22 November
 • moonphase
  Sat, 31 October
 • moonphase
  Sun, 08 November
NEWS BULLETIN
Thu, 01 April
މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭވަރަށް...read more
Sun, 21 March
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 01 March
މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް...read more
IN PICTURES
 • World Meteorological Day, 23 Mar 2021. " The Ocean, Our Climate and Weather "
 • Highlights of World Meteorological Day Celebration at Maldives Meteorological Service
 • The Ambassador of Japan to the Maldives and UNDP Resident Representative to the Maldives visited MMS along with Minister of Environment Dr. Hussain Rasheed Hassan
 • ISO Certificate and Internal Auditor Certificate awarding
 • General staff meeting