Maldives Meteorological Service

Male
29°C
fine
 • Male
  29°C
  fine
  Male loading
 • Hanimadhoo
  29°C
  partly cloudy
  Hanimadhoo loading
 • Kahdhoo
  27°C
  fine
  Kahdhoo loading
 • Kaadehdhoo
  26°C
  fine
  Kaadehdhoo loading
 • Gan
  26°C
  fine
  Gan loading
29°C
 • 2.4 ft
  High1
 • 12:23hrs
  High1 Time
 • 2.1 ft
  High2
 • 23:58hrs
  High2 Time
 • 0.1 ft
  Low1
 • 05:48hrs
  Low1 Time
 • 0.6 ft
  Low2
 • 18:15hrs
  Low2 Time
 • 05:52
  Sunrise
 • 18:13
  Sunset
 • 04:09
  Moonrise
 • 16:32
  Moonset
 • 80%
  Humidity
 • 29°C
  Temperature
 • fine
  Condition
 • 1.9 mm
  Rainfall
 • SSE 05 mph
  Wind
 • 10:54
  Sunshine (h:m)
Three Day Forecast
 • Mon, 10 May
  thundershower
  wind : ssw 07 mph
  sea : slight
 • Tue, 11 May
  thundershower
  wind : sw 12 mph
  sea : moderate
 • Wed, 12 May
  modrate rain
  wind : sw 14 mph
  sea : moderate
Weather Information
Moonphase
 • moonphase
  Sun, 15 November
 • moonphase
  Sun, 22 November
 • moonphase
  Sat, 31 October
 • moonphase
  Sun, 08 November
NEWS BULLETIN
Thu, 01 April
މިއަހަރު (2021) އެޕްރީލްމަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ކ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭވަރަށް...read more
Sun, 21 March
ދުނިޔޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީ 23 މާރިޗް 1950 ގައެވެ. _ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Mon, 01 March
މިއަހަރު (2021) މާރިޗު މަހު ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭ މިންވަރު 10% އަށްވުރެ އިތުރު ވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. ގއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަމަށް އާންމުކޮށް މިދުވަސްވަރު ވެހޭ މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އާންމުކޮށް ހުންނަވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް...read more
IN PICTURES
 • World Meteorological Day, 23 Mar 2021. " The Ocean, Our Climate and Weather "
 • Highlights of World Meteorological Day Celebration at Maldives Meteorological Service
 • The Ambassador of Japan to the Maldives and UNDP Resident Representative to the Maldives visited MMS along with Minister of Environment Dr. Hussain Rasheed Hassan
 • ISO Certificate and Internal Auditor Certificate awarding
 • General staff meeting