އެލާރޓް

ހުދު ސަމާލު

ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން.

ސަރަހައްދު

ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ އަތޮޅަށް

ގަޑި

16 މޭ 11:00 - 16 މޭ 17:00

ހުދު ސަމާލު

އުދައަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުން

ސަރަހައްދު

ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް

ގަޑި

16 މޭ 14:00 - 16 މޭ 16:00