ނިމުތު

ހަނިމާދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

ކެރި

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

29°C

ވާރޭ

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކާޑެއްދޫ

30°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ގަން

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ހަނިމާދޫ

32°C

ކެރި

ހުޅުލެ

32°C

މޫސުން ރަނގަޅު

ކައްދޫ

31°C

ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ

ކާޑެއްދޫ

29°C

ވާރޭ

ގަން

28°C

ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސާރަ

28.5°C

އުޑުމަތި ސާފު

0

މިލިމީޓަރ

ހުޅަނގު ހުޅަނގު އުތުރު 7

ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު

ހުކުރު

31°C

ހޮނިހިރު

32°C

އާދީއްތަ

32°C

ހޯމަ

31°C

އަންގާރަ

31°C

މޫސުން

28.5°C

އުޑުމަތި ސާފު

ވައި

WNW 7

އިރު އަރާ

05:53

އިރު އޮއްސޭ

17:48

ވައިގެ ތެއްކަން

79%

ހަނދު އަރާ

23:10

ހަނދު އޮއްސޭ

11:59

ދުވާލުގެ ދިގުމިން

(ގަޑި)

10:36

އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ މޫސުން

28 އޮކްޓޯބަރު 2021 / 10:00 އިން 29 އޮކްޓޯބަރު 2021 / 10:00 އަށް

މޫސުން

ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ.

ވައި

ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 05 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ.

ކަނޑު

އާދައިގެވަރަކަށް މަޑުވާނެ .

ރާޅުގެ އުސްމިން

2 - 4 ފޫޓު.

ސަމާލު: ނެތް.